Gemeente Stein, Zaam Wonen en Smeets Bouw zijn gestart met de voorbereidingen voor een toekomstbestendige aanpak van het gebied in de Woeringenstraat | Damiatestraat | Diepenbeekstraat | Crostolostraat en Peldenstraat.

De aanpak is gericht op de renovatie en verduurzaming van de bestaande woningen (huur en koop) en de herinrichting van de openbare ruimte.

Ook worden in het gebied een aantal woningen gesloopt en komen er nieuwe levensloopbestendige woningen terug.  Je leest het laatste nieuws op de website van de gemeente stein.