Tijdens Koningsdag dit jaar overhandigde de voorzitter van de Sociëteit van de Philharmonie, Leo Kretzers, een nieuwe mace (tambour-maîtrestok) aan tambour-maître Maurice Kamps van de Philharmonie Sittard.

‘Mace is een andere benaming voor een tambour-maîtrestok’, vertelt Leo Kretzers tijdens het overhandigingsmoment op Koningsdag in de Petruskerk in Sittard. ‘Met deze nieuwe mace kan de tamboer-maître richting en behoudendheid blijven geven aan de Philharmonie’, aldus de voorzitter van de Sociëteit.