Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Kerkgangers hoeven zich van te voren ook niet  meer te registeren. En er mag weer gezongen worden. De versoepeling geldt vanaf het weekend van 25 september. Gelovigen wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.