GroenLinks neemt initiatief om de privatisering Zuid-Limburgse Ambulancedienst en fusie met de Noord-Limburgse Ambulancedienst te voorkomen.

In februari a.s. gaat het Algemeen Bestuur van de Zuid-Limburgse GGD een besluit nemen om onze nu nog publieke ambulancedienst via een fusie met Noord-Limburgse ambulancedienst te privatiseren.

GroenLinks heeft inhoudelijk bezwaren tegen het uit het publieke domein halen van onze ambulancezorg.

In veel Zuid-Limburgse gemeenteraden zal in januari een debat gevoerd worden of we die privatisering wel willen. Het Limburgs Parlement nam op 17 december een motie aan waarin een forse meerderheid van de Provinciale Staten zich ook uitspraken tegen deze voorgenomen privatisering. Alleen VVD, CDA en D66 stemden daar tegen, alle andere partijen wezen de privatisering af.

GroenLinks wil als motie vreemd aan de orde van de dag ook de gemeenteraad van Sittard-Geleen om een uitspraak vragen en onze wethouder in het Algemeen Bestuur van de GGD (Leon Geilen) opdragen zich in de februari vergadering tegen de voorgenomen privatisering uit te spreken.