Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes.

Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:

 

Het betreft geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk.

Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Medische mondmaskers zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik in de zorg.

Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte moeten zelf zorgen voor een mondkapje.

Van beheerders van publiek toegankelijke binnenruimtes wordt niet verwacht, dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet.

In overleg met gemeenten wordt gekeken hoe minima kunnen worden voorzien van mondkapjes.

De uitwerking hiervan ligt bij gemeenten en aangesloten partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voedselbanken.

In een aantal gevallen geldt er al een mondkapjesplicht.

Op Schiphol zijn een aantal plaatsen aangewezen waar het gebruik van mondkapjes verplicht is. Dit blijft zo en verandert niet in een dringend advies.

Ook voor het openbaar vervoer en overig vervoer van A naar B (taxi’s, busjes) geldt nog altijd een mondkapjesplicht. Dit blijft zo.