Het project Grensmaas is in Maasband officieel van start gegaan op de laatste van in totaal elf locaties.

Vijftien jaar is Consortium Grensmaas inmiddels in de weer met het project. De hoogwaterbescherming tussen Maastricht en Roosteren is volgens contractuele afspraak gerealiseerd. Net als zo’n 1100 hectare natuur. Als laatste grote klus wacht nu de aanleg van een nevengeul, zodat ook de Maas ter hoogte van Maasband extra waterafvoercapaciteit krijgt.

 

De aanleg van de nevengeul betekent dat Maasband bij hoogwater een eiland wordt. Een brug zorgt voor de verbinding met Meers. Eerder dit jaar heeft het Consortium de bouw van een hoogwaterbrug, op initiatief van de inwoners Hoxweerdbrug genoemd, al afgerond. Maasband ligt pal aan de rivieroever en daarom is het onmogelijk om de Maas zelf meer ruimte te geven. Bij Visserweert is vijf jaar geleden de eerste nevengeul van het project Grensmaas gerealiseerd. Ook Visserweert is nu een eiland in de Maas.

 

Voor het eerst in de historie is de entree van Maasband voorzien van verkeerslichten om de honderden dagelijkse vrachtautoladingen met zand en grind veilig te laten verlopen. De afgelopen weken is de dekgrond afgegraven en naar Meers vervoerd om daar het toekomstige natuurgebied weer op de vereiste hoogte te brengen. Inmiddels is de grindwinning van start gegaan, waarmee de nevengeul op de vereiste diepte wordt gebracht. Het grind wordt met vrachtauto’s getransporteerd naar een verlaadpunt aan het Julianakanaal in Stein en gaat per schip naar Trierveld in Sittard-Geleen waar het verwerkt wordt.

 

De afwikkeling van het werkverkeer is met de gemeente Stein en de inwoners van Maasband afgestemd. De inwoners worden tijdens inloopuurtjes periodiek bijgepraat over de voortgang. Het werk in Maasband neemt ongeveer twee jaar in beslag. Tot 2027 is het Consortium daarna alleen nog aan de slag op de locaties Koeweide en Trierveld in Sittard-Geleen.

Het Consortium heeft de overheid inmiddels aangeboden om zijn kennis en expertise ook in te zetten bij aanvullende ingrepen die nodig zijn om met het oog op de klimaatverandering in Limburg de waterveiligheid te verhogen. Als dat past binnen de planning kan dat betekenen dat de werkhaven in Trierveld tot 2030 operationeel blijft.