Waar komen we vandaan? Hoe zijn we mens geworden? Elke cultuur heeft eigen verhalen om onze oorsprong te verklaren, het is een universele en diepgevoelde behoefte. In de Studium Generale lezing op 8 maart, aanvang 20.00 uur, in Filmhuis De Domijnen vertelt Prof. José Joordens over de geschiedenis van het onderzoek naar menselijke evolutie en geeft ze een overzicht van waar we nu staan.

Sinds Darwin in 1859 de wereld veranderde met een geheel nieuwe, evolutionaire blik op het ontstaan van soorten proberen wetenschappers antwoorden te vinden op vragen over het ontstaan van de mens.

We hebben een grote hoeveelheid kennis vergaard, maar veel is ook nog onbekend. Steeds weer worden nieuwe, maar inmiddels uitgestorven mensensoorten ontdekt. Wat betekent dat voor onze identiteit als Homo sapiens? Waarom zijn we nu als enige soort over? En hoeveel risico lopen we eigenlijk zelf om uit te sterven?

 

Prof. José Joordens is bijzonder hoogleraar FSE Centraal, Faculty of Science and Engineering aan UM Maastricht.

 

De lezing vindt plaats op 8 maart in Filmhuis De Domijnen en start om 20.00 uur. Deelname bedraagt € 7,50. Voor lezers van de nieuwsbrief Collectie en Informatie en supporters van De Domijnen bedraagt de entree € 5,-. Aanmelden is mogelijk via de website van De Domijnen (www.dedomijnen.nl).

De lezing maakt deel uit van een serie lezingen die in samenwerking met Studium Generale Maastricht aangeboden worden door De Domijnen. Wetenschappers van Universiteit Maastricht verzorgen de presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Raadpleeg de agenda onder www.dedomijnen.nl/bibliotheek voor toekomstige lezingen.