Iedereen moet kunnen meedoen. Het begint al bij het lezen van een tekst. De gemeente krijgt sinds kort hulp van een ‘meeleesgroep’. Dit is een groep mensen die laaggeletterd zijn, een beperking hebben of de Nederlandse taal (nog) niet helemaal beheersen. Zij helpen onze teksten makkelijker te maken. De meeleesgroep is een project van 1 jaar en is een samenwerking van de gemeente Sittard-Geleen en de Commissie Sittard-Geleen inclusief.

Iedereen doet mee
Een van de doelen van onze gemeente is streven naar een inclusieve samenleving. Waar iedereen kan meedoen, met of zonder beperking. Dat doen we door de 10 projecten van de Lokale Inclusie Agenda (LIA). Een van die projecten is ‘meer aandacht voor laaggeletterden en (online) basisvaardigheden’. De meeleesgroep draagt hier op een goede manier aan bij. Onder leiding van een coach beoordelen zij onze teksten. Met hun tips proberen wij onze teksten zoveel mogelijk aan te passen, zodat ze voor iedereen te begrijpen zijn. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen.

Sittard-Geleen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Of iemand nu een beperking heeft of niet. Iedereen moet toegang hebben tot verschillende voorzieningen, zoals informatie, gebouwen en openbare ruimten. En iedereen kan er zelf gebruik van maken. Pas dan zijn we een inclusieve gemeente!

Wil je meer informatie? Of wil je meedoen aan de meeleesgroep? Neem dan contact op met Bram Vaessen, coördinator Lokale Inclusie Agenda via bram.vaessen@sittard-geleen.nl.