De gemeenteraad van Sittard-Geleen is op 8 juli akkoord gegaan met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Voor deze locatie werkt de gemeente nu het ontwerpbestemmingsplan uit.

Maar ook van de te zijner tijd vrijkomende scholen en sportlocaties in Grevenbicht en Obbicht zal de bestemming worden aangepast.

Specifiek voor de toekomstige invulling van de Basisschool De Kingbeek in Grevenbicht (Sint Catharinaplantsoen) en Obbicht (Sint Willibrorduslaan) en voor twee huidige sportlocaties in Grevenbicht (Staai) en Obbicht (Kasteelweg) worden informatie- en meedenkbijeenkomsten gehouden.

Voor Grevenbicht is die op 14 september in Oos Hoes, voor Obbicht is die 16 september in de Harmoniezaal.

 

De gemeente hoort dan graag de ideeën en wensen van omwonenden en alle andere inwoners van Grevenbicht en Obbicht, zodat daar eventueel rekening mee kan worden gehouden.

Zodoende kan er worden samengewerkt aan nieuwe initiatieven die de dynamiek, leefbaarheid en het landschap in beide kernen versterken.

Per bijeenkomst is ruimte voor 40 personen en worden de actuele coronamaatregelen in acht genomen. Daarom is aanmelden noodzakelijk.

Tijdens de bijeenkomst in Grevenbicht staat de herontwikkeling van de vrijvallende onderwijs- en sportlocatie in Grevenbicht centraal.

In Obbicht wordt gesproken over de herontwikkeling van de vrijkomende onderwijs- en sportlocaties in die kern.