Instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandigen in de culturele sector hebben massaal een beroep gedaan op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021.

Van de 39 ingediende subsidieverzoeken heeft de gemeente Sittard-Geleen 38 verzoeken gehonoreerd. In totaal is hiermee een subsidiebedrag gemoeid van 677.472 euro.

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in zwaar weer.

Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil daarom actief bijdragen aan het herstel van de culturele en creatieve sector tijdens en na de crisis en doet dat onder meer door het verstrekken van subsidies die aan dat herstel kunnen bijdragen.

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) is verheugd dat culturele en creatieve makers binnen de gemeente Sittard-Geleen massaal gebruik maken van de steun die de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur biedt.

‘Een krachtige en vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor een gezond leefklimaat in onze gemeente.

Met deze regeling kunnen we de culturele sector ondersteunen, zodat we ook na de coronacrisis weer van kunst en cultuur kunnen genieten. Dat hebben we nu meer nodig dan ooit!’