Marco Schipper is de kersverse fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks-PvdA. Afgelopen maandag heeft Schipper de unanieme steun gekregen van de zeven raadsleden tellende fractie.

Paul Kubben is gekozen tot vice-fractievoorzitter. Gezamenlijk zullen zij waken over de koers van de fractie, waarbij de programma’s van PvdA en GroenLinks leidend zijn.