De afgelopen maanden waren uitdagend. Voor iedereen op zijn eigen manier. Maar zeker ook voor mensen die zorgen voor een ander.

Opeens was het in maart niet langer mogelijk om de dingen te doen zoals we dat gewend zijn. Dat vraagt om veel flexibiliteit, creativiteit en soms wat meer geduld.

Gemeente Stein is er dan ook trots op dat veel inwoners ondersteund worden door naasten, hun mantelzorgers.

Zij maken het mogelijk dat het dagelijks leven van mensen met een zorgvraag zo veel als mogelijk kan doorgaan. Ook in tijden van corona.

Daarom waardeert gemeente Stein in november, de maand van de mantelzorg, de mantelzorgers van haar inwoners.

De jaarlijkse dag van de Mantelzorg gaat helaas niet door. Het is niet mogelijk deze dag te organiseren als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Toch wil men deze belangrijke dag niet zomaar voorbij laten gaan. Houd rond 10 november, de Dag van de Mantelzorg, de brievenbus in de gaten!

Alle bij het Steunpunt Mantelzorg geregistreerde mantelzorgers ontvangen dan de jaarlijkse waardering.

Zorg je voor iemand anders, maar ben je nog niet geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg Zuid?

Neem dan contact op met de mantelzorgconsulente p.bronckhorst@mantelzorgzuid.nl of 043-321 50 46 (Steunpunt Mantelzorg Zuid).