De Provinciale Staten (PS) zijn akkoord gegaan met het behoud van Maastricht Aachen Airport.

Daarvoor is nog wel nodig dat de Gedeputeerde Staten (GS) met Schiphol gaan praten over de voorwaarden van een samenwerkingsverband tussen beide aandeelhouders, de provincie en Schiphol.

In totaal waren er 26 stemmen vóór het openhouden van het vliegveld in Beek en stemden 21 Statenleden tegen. Bron L1