Maastricht Aachen Airport heeft haar CEIV Pharma certificering verlengd.

In 2018 bleek de luchthaven tijdens een uitgebreide audit te voldoen aan de internationale standaard van de farmaceutische industrie. Deze standaard houdt in dat farmaceutische producten via de luchthaven vervoerd worden volgens de strenge eisen voor de houdbaarheid van de producten en het efficiënt en veilig transport hiervan.

De CEIV-certificering dient eens per 3 jaar vernieuwd te worden, om blijvend te voldoen.