De gemeente Sittard-Geleen streeft naar een ‘inclusieve samenleving’.

deze samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking.

Ervaringsdeskundigen, ambassadeurs van mensen met een beperking en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden een waardevolle bijdrage geleverd aan onze Lokale Inclusie Agenda.

Met deze Agenda gaat men samen op weg naar een inclusieve samenleving in Sittard-Geleen!

De lokale inclusie agenda is het plan waarin staat hoe de gemeente Sittard-Geleen uitvoering geeft aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

De gemeenteraad heeft deze Agenda op 8 juli 2020 vastgesteld.