Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Stein laat de komende vier jaar tientallen laadpalen plaatsen voor elektrische auto’s.

Vattenfall – tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Dit hebben we in het voorjaar 2021 gedaan met fase 1.

Dit doen we nu ook voor fase 2. Van 1 april tot en met 27 april heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te geven over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Gemaakte opmerkingen worden na afloop beoordeeld en waar mogelijk aangepast.