Fruitteler en bestuurslid van de Limburgse Land- en Tuibouwbond Susanne Görtz uit Baarlo was vandaag in Den Haag om te praten over de gevolgen van de overstromingen van afgelopen zomer. Ze was uitgenodigd voor het rondetafelgesprek van de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. ‘Het is nog altijd onduidelijk welke schade wel en niet vergoed wordt’, zei Görtz. ‘Deze onzekerheid frustreert enorm.’

Görtz mocht tijdens het gesprek haar ervaringen delen met commissievoorzitter Dion Graus (PVV) en Kamerleden Derk Boswijk (CDA), Caroline van der Plas (BBB), Tjeerd de Groot (D66), Frank Wassenberg (PvdD), Lilianne Ploumen (PvdA), Laura Bromet (GL) en Rudmer Heerema (VVD).

‘Onze appel- en perenboomgaarden zagen eruit als een rampgebied, vol met slib en rommel’, vertelt ze. ‘Of de aanplant de waterschade heeft overleefd, weten we nu nog niet. We moeten financieel zien te overbruggen tot de volgende oogst in de zomer van 2022. Hopelijk hebben de overstroomde fruitbomen het overleefd, maar eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast.’

Uit het oog

Görtz geeft aan dat de emotionele en financiële impact van de overstromingen groot is. ‘Voor mij en mijn gezin, maar ook bij al die andere getroffen agrarische gezinnen in Limburg, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland. De Wts-regeling was er snel en komt op papier grotendeels tegemoet aan de nood. De aandacht en actie vanuit de overheid de eerste dagen en weken na de overstromingen, waren op maat. Het is echter pijnlijk te moeten constateren dat nu de ramp uit het publieke oog verdwenen is, de vaart eruit lijkt. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat wel en niet wordt vergoed.’

Calamiteitenreserve

Naast de roep om meer duidelijkheid over de schaderegeling, deed ze een oproep aan de Kamerleden om werk te maken van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. ‘Agrariërs krijgen de grootste klappen van klimaatverandering. Schade door wateroverlast of extreme droogte zullen vaker leiden tot grote financiële tegenslagen. Ga daarom aan de slag met de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Met deze reserve kunnen agrariërs noodzakelijke financiële buffers opbouwen. Onverzekerbare risico’s en niet-voorzienbare problemen kan de ondernemer zo mogelijk beter opvangen met de eigen financiële buffers. Al blijft het wel echt van groot belang dat de overheid klaar blijft staan om financieel te ondersteunen bij onvoorziene rampen, zoals de overstromingen van 2021.’

In een reactie op vragen van de Kamerleden benadrukte Görtz dat het vooral belangrijk was met de sector in gesprek te blijven. ‘Praat niet óver ons, maar mét ons’, was de boodschap. Commissievoorzitter Graus beloofde de sector niet te zullen vergeten.