Het Limburgs Landschap vraagt bezoekers nadrukkelijk weg te blijven uit afgesloten  gebieden die hevig getroffen zijn door de wateroverlast.

Op sommige plekken is er sprake van slib, weggespoelde oevers, modder en drijfvuil. Ook liggen hier en daar nog rottende kadavers van vissen en verdronken kleine zoogdieren. Als een gebied weer begaanbaar en veilig is, gaan de hekken open en wordt hulp gevraagd bij het opruimen van achtergebleven niet-organisch materiaal.

Omwille van veiligheid voor mens en dier vinden opruimacties alleen gecoördineerd plaats. Dus vraagt Limburgs Landschap nadrukkelijk om niet op eigen gelegenheid naar de gebieden te komen.

Mensen die mee willen helpen kunnen terecht op maascleanup.nl/actie/limburg-onder-water. Hier komen acties op korte termijn in te staan.