De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een lening ter waarde van €100 miljoen ondertekend met Zuyderland, voor optimalisatie en vernieuwing van het ziekenhuis en langdurige zorgfaciliteiten. Met de financiering wordt de acute zorg over de twee hoofdlocaties van Zuyderland verdeeld, nieuwe laboratoria gebouwd in SittardGeleen en locatie Heerlen gerenoveerd. De lening is onderdeel van een langetermijninvesteringsprogramma dat innovatieve modellen van zorg zal introduceren, waarmee zorg dichter bij de patiënt thuis gebracht wordt.

Zuyderland heeft maandag 6 december in het ziekenhuis van SittardGeleen het contract met de Europese Investeringsbank ondertekend voor een lening van €100 miljoen. Zuyderland wil met dit geld de zorgfaciliteiten in haar adherentiegebied (480.000 inwoners) verder optimaliseren en vernieuwen. De zorginstelling gebruikt het voor een langetermijninvesteringsprogramma dat innovatieve zorgmodellen introduceert om de zorg dichter bij de patiënten thuis te brengen. De gelden worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe
zorgmodellen, renovatie van voorzieningen in het ziekenhuis te Heerlen en de bouw van nieuwe laboratoria.
De EIB toont met deze financiering hun betrokkenheid bij de zorgambities van Zuyderland voor onze regio.

Zuyderland behoort als zorgaanbieder tot de grootste nietacademische ziekenhuizen van Nederland en is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van het land. Ook is Zuyderland de grootste aanbieder van ouderenzorg in de regio Westelijke Mijnstreek. Met het investeringsprogramma wil Zuyderland investeren in digitale zorgprocessen, nieuwe operatiekamers en laboratoria in SittardGeleen bouwen en een deel van het ziekenhuis in Heerlen renoveren. Bovendien moet de ouderenzorg van Zuyderland inspelen op de toenemende
vraag van een vergrijzende bevolking. Dat vraagt om uitbreiding en upgrading van haar zorgcentra, begeleid wonen en thuiszorg. De nieuwe, moderne faciliteiten die rekening houden met veranderingen in de vraag en wettelijke vereisten, komen zowel de patiënten als het zorgpersoneel ten goede.

Roel Goffin, CFO en lid Bestuursraad van Zuyderland: “Wij zijn enorm blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten. Het laat zien dat de Europese Investeringsbank de toekomstvisie van Zuyderland voor de regio ZuidLimburg onderschrijft. Dankzij deze lening is ons investeringsprogramma tot 2029 geborgd en kunnen we doorbouwen aan onze strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’. Een prachtige mijlpaal voor Zuyderland!”

Een ander essentieel onderdeel van het investeringsprogramma van Zuyderland is de introductie van innovatieve zorgmodellen, waardoor voor bepaalde medische behandelingen geen ziekenhuisopname meer nodig is. Met name voor patiënten met multimorbiditeit en chronische ziekten is het programma bedoeld om de medische zorg uit het ziekenhuis en dichterbij de thuissituatie van de patiënt te verplaatsen. Bovendien zullen sommige van de nieuwe zorgfaciliteiten rekening houden met de specifieke behoeften van het toenemende aantal patiënten met dementie en soortgelijke aandoeningen.

Zuyderland bestaat uit Zuyderland Medisch Centrum (Cure) met ziekenhuisfaciliteiten op meerdere locaties en geestelijke gezondheidszorg. Zuyderland Zorg (Care) met acht zorgcentra, thuiszorg, twee hospices en huishoudelijke hulp.