Van woensdag- op donderdagnacht heeft men bij de 2de graafput langs de Paalweg (Urmond) in het Julianakanaal een lek geconstateerd.

Door het ontstane gat ontwikkelde zich een zogenaamd “badkuip-effect”.

Het water stroomde met enorme druk door het ontstane gat waardoor de, nog droge bouwput, vol water liep.

Diverse machinerieën moesten uit het water gevist worden. De druk duwde zelf de stalen beplating omver. Momenteel is men intensief bezig het lek te dichten.

Een ander effect was dat er ook druk kwam op het grondwaterpeil waardoor het water, onder de dijk door, de Urweg opstroomde onder aan de dijk.

Met plastic zeilen en big bags wordt de doordrenkte onderkant van de dijk afgedekt. Het stromende water wordt via de Ur afgevoerd.

Wat de verdere gevolgen zijn voor de werkzaamheden aldaar is (nog) niet bekend, maar het zal ongetwijfeld een ruime vertraging betekenen.

Of de water-verzadiging van de onderdijk nog gevolgen heeft voor de toekomst kon de woordvoerder van de firma (nog) niet beantwoorden.

Meer nieuws volgt. Meer foto’s op wijurmond.nl
Bron / foto’s: wijurmond.nl / Hen Breuls / Niek van der Gugten