Provincie Limburg heeft aan een tweetal projecten € 110.000 subsidie toegekend, voorgedragen door de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg.

Daardoor hebben zowel het ‘Smaaktheater’ in de voormalige watertoren Reus van Schimmert als het ‘Clemenspark’ in Brunssum een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van haar programma.

 

In 2020 zijn naast het Smaaktheater en het Clemenspark ook onder meer de projecten ‘Blindentuin’ in Berg en Terblijt, ‘Beegse Maasvallei’ in Grevenbicht en ‘E-bike safari’s’ in het Land van Kalk (Voerendaal – Simpelveld) al gehonoreerd.

Daarmee komt het programma LEADER Zuid-Limburg en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.

 

LAG-voorzitter Hub Meijers: “De kracht van het LEADER-programma is dat naast burgerinitiatieven tevens de samenwerking van innovatieve ondernemers wordt beloond.”

De Reus van Schimmert in de gemeente Beekdaelen wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet met als motto: eten en drinken van zover je kunt kijken.

De voormalige watertoren biedt rondom uitzicht op de Euregio tot ruim 46 kilometer afstand.

Eind dit jaar vindt ook op kleine schaal het telen en de verkoop van streekproducten plaats.

Ook zijn er arrangementen, workshops en educatieve activiteiten en wordt er een brasserie geëxploiteerd.

Het Smaaktheater waarvoor de LEADER-subsidie is toegekend wordt gerealiseerd en ingericht in het voormalige watervat van de watertoren.

Het LEADER-project Clemenspark in Brunssum omvat op het perceel van een voormalig kloostercomplex de inrichting van een dorpsboomgaard, kloostertuin, een amfibieënpoel en een houtwal (als ecologische verbinding tussen het beekdal en het plateau); evenals de aanleg van hagen en bloemenranden die de vroegere kloostervleugel en paterskerk zichtbaar maken.

De hoogstamboomgaard wordt een sociale dorpsboomgaard waarbij de deelnemers meehelpen aan verzorging, oogst en het samen verkopen of verwerken van de oogst.

 

Daarmee worden vrijwilligers en buurtbewoners blijvend actief betrokken bij de inrichting en het beheer.

Informatie over het programma LEADER Zuid-Limburg is te vinden op www.leaderzuidlimburg.nl