Tussen de kernen Nieuwdorp en Elsloo en het industrieterrein Businesspark Stein ligt tussen de bebouwing een groen-blauw gebied dat bestaat uit de “wallen van Stein”, kleinschalig agrarisch gebruik, het beekdal van de Meeldertvloedgraaf en het “MISA het Hetjen”.

Het gebied fungeert als een groene en recreatieve verbinding tussen het Urdal/ Julianakanaal en het Steinerbos en vormt hiermee een onderdeel van “de groene ring rond Stein”.

 

Het gebied Urdal / Elserveld ligt op het moment verscholen tussen de bebouwing en heeft geen kenmerkende identiteit.

De samenhang in het gebied en met de wijdere omgeving ontbreekt hier en daar. Delen zijn rommelig. Daarnaast is op onderdelen de omvang van deze groene buffer onvoldoende.

Het is een zeer aantrekkelijk uitloopgebied en waardevolle ecologische verbinding in een gebied waar natuurlijke gebieden schaars zijn.

In het plan is ruimte voor uitbreiding van het leefgebied van de das en maatregelen voor bijen en andere insecten te nemen (bijv. aanleg van bijenhotels en bloemrijke graslanden).

Omwonenden worden hiermee bewust gemaakt van het belang van ecologische habitats.

Daarnaast is het van belang om delen van de verbindingszone en daarmee de groene ring rond Stein robuuster te maken.

In het gebied worden landschappelijke structuren en ecologische kwaliteiten versterkt.

Voor meer informatie over het landschapsplan verwijzen wij je naar de website www.gemeentestein.nl

Heb je vragen en / of ideeën mail dan naar info@gemeentestein.nl