Subsidie tip: krijg € 500 voor het opleiden van jeugdtrainers voor je club

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen.

Wist je dat één op de drie sportverenigingen in Limburg een tekort aan jeugdtrainers heeft? En dat 40% niet over voldoende gekwalificeerde trainers beschikt? Dat terwijl het belang van vitaliteit in coronatijd nog maar eens wordt onderstreept, en de cijfers op het gebied van gezondheid, overgewicht en motoriek bij de jeugd in deze periode juist nog verder zijn verslechterd.

Het wordt dan ook hoog tijd om daar verandering in te brengen. Sporten en bewegen zijn namelijk ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek als mentaal. Goede trainers zijn daarbij onmisbaar. Met trainingen die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de jeugd, hebben zij een positief effect op ledenaantallen, verloop, plezier en prestaties. Dit kan maken dat nieuwe leden lid worden, bestaande leden lid blijven, men zich welkom, veilig, gewaardeerd, gerespecteerd en voldoende uitgedaagd voelt. Kortom: goede trainers zijn goud waard voor de vereniging én haar leden.

Om verenigingen hier extra bij te ondersteunen, heeft de Provincie Limburg de Subsidieregeling Opleiding Jeugdtrainers 2021-2022 in het leven geroepen. Middels deze subsidieregeling wil men een bijdrage leveren aan de sportparticipatie van de jeugd, door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers.

Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren immers niet alleen leuker, maar ook gezonder. Meer informatie over de regeling en voorwaarden vind je via bovenstaande link. Aanvragen is mogelijk voor alle amateursportorganisaties uit Limburg en kan tot uiterlijk 25 februari 2022.