Zaterdagmorgen 25 juli is door een aantal vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein, IVN Stein en omwonenden weer onderhoud gepleegd op het Kloosterkerkhof in het Kasteelpark.

In verband met de coronacrisis was het onderhoud diverse maanden uitgesteld maar is sinds juni weer opgestart.

Dit hield wel in dat er nu veel werk te verzetten was zoals onkruid wieden, paden schoonmaken en kruisjes afwassen maar door de grote opkomst ( 15 vrijwilligers ) was het werk na enkele uren gereed.

Nu ligt de Kloosterkerkhof er weer mooi bij en is hij gereed voor komende periode.

Verder zal weer iedere laatste zaterdag van de maand onderhoud uitgevoerd worden.

Veel dank aan alle vrijwilligers die hier wederom aan meewerkten.

Mochten er mensen zijn die hierbij willen helpen 1 à 2 maal per maand, dan zijn ze van harte welkom en kunnen zij zich melden bij de Stichting Erfgoed Stein op telefoonnummer van het secretariaat 046-4332861 of in het Museum 046-4338919.