Op zaterdag 26 juni vond  weer een onderhoudsbeurt plaats op het Kloosterkerkhof. Dit gebeurde door een 10tal vrijwilligers van de Stichting Erfgoed Stein met hulp van enkele adoptanten en IVN-ers.

De werkzaamheden bestonden uit onkruid wieden, paden opschonen en kruisjes poetsen.  Voor hulpmiddelen, gereedschap en koffie met vlaai was gezorgd.

Er is nog altijd behoefte aan vrijwilligers die willen helpen bij het maandelijks onderhoud van dit mooie stukje Religieus en Cultureel Erfgoed in Stein.