Een aantal kinderen heeft onlangs uitleg gekregen over het MaasBandProject. Na de uitleg werden er bij de Maas tekeningen gemaakt en stenen beschilderd.

In 2008 startte het Consortium Grensmaas het project Grensmaas. Er werd begonnen  met de ontgrondingswerkzaamheden in en langs de Limburgse Grensmaas.

Het doel is drieledig: een betere hoogwaterbescherming door het waterbergend vermogen van de Maas te vergroten, grindwinning voor de bouwindustrie en natuurontwikkeling. In 2025 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.