Kiempunt Korte Ketens, een samenwerkingsverband van Limburgse organisaties LLTB, Arvalis, LIOF, Provincie Limburg en Bluehub, zet onder de vlag van Kiempunt Limburg een groeiversnelling in om boeren en telers in staat te stellen om zelf, of met behulp van gelijkgestemden, middels een (ver)korte keten hun afnemers te bedienen.

Sinds 2018 verbindt en inspireert Kiempunt Limburg professionals in agrofoodsector die samen willen innoveren op Limburgse bodem.

 

Dit netwerk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé voedingsbodem voor groei in het agrofoodlandschap.

Korte ketens zijn geen doel op zich; ze kunnen er wel toe leiden dat voedsel minder kilometers aflegt, dat boeren en tuinders hogere marges op hun producten behalen, dat consumenten gemakkelijker gezond en lokaal voedsel kunnen verkrijgen en dat er rechtstreeks contact is tussen boer en burger.

 

‘Recente ontwikkelingen, onder meer door de Corona-crisis, hebben laten zien dat er veel vraag is naar eerlijk, vers en kwalitatief hoogwaardig voedsel van eigen bodem.

Korte ketens zijn echter niet voor alle ondernemers in de agrofoodsector weggelegd.

Soms lopen ondernemers tegen dezelfde problemen aan.

Met Kiempunt Korte Ketens willen we de krachten van de betrokken partijen bundelen om zo ondernemers te helpen elkaar te ondersteunen en versterken’, vertelt LLTB-bestuurslid Susanne Görtz.

Kiempunt Korte Ketens komt graag in contact met boeren en telers die middels een (ver)korte keten hun afnemers willen bedienen.

Het loket is bereikbaar via korteketens@kiempunt-limburg.nl.