In samenwerking met Waterschap Limburg wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’.

Doel van het project

Gemeente Beek en Waterschap Limburg hebben jaren geleden het plan opgevat om de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, opnieuw in te richten en ontkluizen oftewel ‘openmaken’. De gemeente Beek heeft de regie en is de kartrekker van dit project.

Het openmaken van de Keutelbeek heeft de volgende voordelen:

Wat gaat er gebeuren (fase 2)?

Het schone beekwater van de Keutelbeek (fase 1a en 1b) verdwijnt bij de Oude Pastorie in de riolering en wordt, samen met het afvalwater, afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Het weer openmaken van de Keutelbeek door Neerbeek (fase 2) in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. Fase 2 betreft het traject vanaf de buffers Oude Pastorie, via de Spaubeekerstraat, Keulsteeg en Neerbeekerstraat tot aan de andere zijde van snelweg A76. Om wateroverlast tot een minimum te beperken is het volgende maatregelenpakket noodzakelijk:

Globale planning fase 2

Op de hoogte blijven

Omwonenden worden op de hoogte gehouden via onder meer bewonersbrieven, bewonersavonden en persoonlijke gesprekken.

Achtergrondinformatie

In 2014 werd fase 1a van de Keutelbeek opgeleverd (Gundelfingenstraat, Brugstraat, Achter de Beek naar de Luciastraat). In fase 1b is de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie (eindpunt fase 1b). Dit project is in april 2022 afgerond.