Eindelijk, na 2 jaar, kunnen we weer het jaar afsluiten met de jaarlijkse viering van Kerstmis. En wel op zaterdagmiddag 17 december 2022 in Oos Hoes.

Programma:
• De zaal is open vanaf 11.30 uur.
• 12.00 uur: Welkomstwoord door de voorzitter en het uitspreken van de Kerstgedachte door Theo.
• 12.15 uur: Aanvang warm Kerstbuffet.
• 14.00 uur: Optreden van het Senioren Orkest De Kingbeek.
• 14.30 uur: Koffie/thee met iets lekkers.
• ca. 15.00 uur: Tweede optreden Senioren Orkest De Kingbeek.
• ca. 15.45 uur: Slotwoord door de voorzitter.

De kosten voor deze middag zijn voor de leden € 25,– en voor niet-leden de werkelijke prijs van € 40,–. Iedereen ontvangt 2 consumptiebonnen.

Aanmelden kan per bankoverschrijving op nr. NL90RABO0117211974 met naam en adres vermelding tot uiterlijk tot dinsdag 6 december of in Oos Hoes op maandag 5 december tussen 13.00 en 14.00 uur. Indien U rolstoelafhankelijk bent verzoeken wij u dat bij de aanmelding aan te geven of door te geven. Wij kunnen dan voor u en uw partner/begeleider plaatsen reserveren