Het Bestuur van Seniorenvereniging Levensvreugd Grevenbicht e.o. wenst al haar leden en begunstigers Prettige Kerstdagen

een voorspoedig uiteinde en een Gelukkig en vooral Gezond Nieuwjaar.