Afgelopen mei werd roetschorsziekte geconstateerd bij een aantal esdoorns op het eiland in de Schwienswei. Roetschorsziekte is een schimmel die wordt veroorzaakt door droogte. Veel contact met de sporen van de schimmel kan bij mensen leiden tot luchtwegproblemen en longontsteking. Esdoornziekte is te herkennen aan een zwarte bast. Vanaf 8 november worden de zieke esdoorns gekapt.

Kapwerkzaamheden

De Nationale Bomenbank voert de kapwerkzaamheden uit. Dat wordt gedaan volgens de geldende voorschriften van de Nederlandse Arbodienst Stigas. Contact met deze besmette bomen moet namelijk vermeden worden. Om deze reden worden de werkzaamheden in beschermende pakken uitgevoerd. Ook de bodem en de directe omgeving van de te kappen bomen worden na de kapwerkzaamheden zeer goed schoongemaakt. De komende tijd worden ook alle andere esdoorns in Sittard-Geleen gecontroleerd.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De kapwerkzaamheden starten op maandag 8 november. Tijdens de kapwerkzaamheden wordt het gebied waar de zieke esdoorns zich bevinden volledig afgezet met bouwhekken. Er worden borden geplaatst om wandelaars en fietsers te wijzen op de werkzaamheden. Dit is een noodzakelijke bomenkap. Deze kap staat los van de natuur- en landschapsvisie die op dit moment wordt gemaakt voor de oude sport- en zwemlocatie en de Schwienswei.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met gemeentelijk projectleider Jules Sondeijker of met wijkcoördinator Francois Mostard, beide heren zijn te bereiken via het telefoonnummer 14 046 of via jules.sondeijker@sittard-geleen.nl en francois.mostard@sittard-geleen.nl.