Tijdens een plechtige vesperviering in de abdijkerk van Rolduc is pastoor Harry Quaedvlieg van Geleen donderdagmiddag geïnstalleerd als lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond.

Quaedvlieg was eind vorig jaar al benoemd, maar vanwege de coronamaatregelen kon de installatie nu pas plaatsvinden.

Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

Tijdens een korte overweging wees bisschop Harrie Smeets de nieuwe kanunnik erop dat de zorgen voor het bisdom nu mede op zijn schouders rusten.

“Maar,” zo zei de bisschop, “zorgen zijn niet het enige en het laatste. We mogen erop vertrouwen dat Christus zelf voor zijn Kerk zorgt.”

Pastoor Quaedvlieg sprak vervolgens de geloofsbelijdenis uit en legde de belofte af.

Vervolgens ontving hij uit handen van Mgr. Hub Schnackers, de proost (voorzitter) van het kapittel de mozetta (manteltje) en bonnet met paarse pluim (hoofddeksel) uitgereikt.

Tijdens de vesperviering werd tevens afscheid genomen van pater Ton Storcken S.M.A. als kanunnik, omdat hij daags ervoor zijn 75e verjaardag had gevierd.

Dat is de leeftijd waarop kapittelheren hun taak neerleggen. Pater Storcken is 15 jaar lid geweest van het kapittel.

Mgr. Smeets bedankte hem voor inzet en zijn wijsheid al die jaren.