Het Missiebureau van het bisdom Roermond is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet.

Het geld gaat naar een lokaal opvangcentrum, waarmee het Missiebureau al jaren goede contacten onderhoudt.

“Meteen na de explosie hebben we contact met hen gezocht,” zegt directeur Elianne van den Heuvel van het Missiebureau.

“Aangezien zij in een wijk dicht bij de haven gevestigd zijn, waren onze zorgen groot. Gebleken is dat niemand van onze partnerorganisatie ernstig gewond is geraakt, maar de impact van de explosie is enorm.”

Het geld dat het Missiebureau inzamelt, wordt door de lokale partner gebruikt voor het verlenen van directe hulp in hun naaste omgeving.

Het gaat dan om het verstrekken van voedselpakketten, water en kleding.

Daarnaast wordt geholpen met het ruimen van puin en de wederopbouw van huizen.

Wie mee wil doen aan deze actie kan een gift overmaken via rekeningnummer NL27 INGB 0001 0450 00 t.n.v. ‘Missiebureau Roermond o.v.v. ‘Beiroet’.

Online doneren kan ook via de website van het Missiebureau: www.missiebureau.nl