In 2018 is het platform https://sittardgeleen.watvindjij.online/ gelanceerd.

Dit is een initiatief van de PvdA Sittard-Geleen om, los van de eigen website van de partij, inwoners mee te laten denken met de lokale politiek.

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er meer mogelijkheden gekomen voor inwoners om in te spreken, maar daarvoor moeten inwoners wel naar het stadhuis in Geleen komen.

Nu de gedeeltelijke lockdown door de coronapandemie dat juist moeilijker heeft gemaakt, is het voor de PvdA van extra belang dat inwoners via digitale weg hun stem kunnen laten horen.

Daar is het platform Wat Vind Jij uitermate geschikt voor.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting voor 2021 gepresenteerd.

In de periode 2018-2020 is er fors bezuinigd en zijn de lokale belastingen verhoogd. Dit alles om de financiële positie van Sittard-Geleen op orde te brengen.

Volgens het college is deze nu op orde.

Maar om de wensen uit het coalitieakkoord allemaal te realiseren, stelt het college een nieuwe verhoging van de lokale belastingen voor (op huizen, afval, riool, honden, etc).

De lokale belastingen worden in 2021 gemiddeld 8% hoger ten opzichte van 2020.

Bij de eerdere verhogingen van de belastingen is afgesproken om bij een financieel gezonde positie de belastingen niet verder te verhogen.

Dit omdat Sittard-Geleen al een van de duurste gemeenten van Nederland is om in te wonen of om een bedrijf te hebben.

Door de coronacrisis staan de inkomens van vele mensen ook nog eens extra onder druk, waardoor een belastingverhoging tot extra financiële zorgen onder inwoners kan leiden.

Tot en met 8 november kan via het platform Wat Vind Jij gestemd worden op de vraag: Vind jij een nieuwe verhoging van de lokale belastingen voor 2021 acceptabel of niet?

Om goed geïnformeerd te kunnen stemmen, zijn via het platform de begroting te raadplegen, net als een calculator waarmee een vergelijking met andere gemeenten gemaakt kan worden.

De PvdA en hopelijk ook andere partijen nemen de inwonerpeiling mee in de behandeling van de begroting in de gemeenteraad van 11 en 12 november 2020.

Meer informatie? Neem contact op met Paul Kubben, fractievoorzitter PvdA Sittard-Geleen via 06-51 03 42 61 of raadslid.kubben@sittard-geleen.