De burgemeesters van Zuid-Limburg hebben dinsdag besloten om Sinterklaasintochten dit jaar niet toe te staan in de vorm zoals we die gewend zijn.

Zolang het coronavirus in ons land is, zijn de risico’s voor de publieke gezondheid te groot als ze wel plaats zouden vinden.

Uiteraard zijn alternatieve vormen, mits de juiste maatregelen worden getroffen, wel toegestaan.

De Sinterklaasintochten zoals we die kennen gaan gepaard met grote bezoekersaantallen, veel zingen en handen schudden en veel juichen.

De richtlijnen van het RIVM, de noodverordening, de notitie ‘Integrale werkwijze evenementen’ en het advies van Veiligheidsregio Zuid-Limburg geven aanleiding voor de gezamenlijke beslissing van de 16 Limburgse burgemeesters om de intochten met deze kenmerken niet door te laten gaan.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg, en daarmee de hulpdiensten, steunen deze beslissing.

Gezien de huidige situatie, met de oplopende besmettingsaantallen van nu, vinden de burgemeesters het onverantwoord om intochten te organiseren.

Zij nemen hun zorgplicht naar hun inwoners uiteraard serieus en willen de kwetsbare groepen beschermen en de druk op de zorg zo klein mogelijk houden.

Het is daarbij van belang om clusteruitbraken te voorkomen. Sinterklaasintochten vormen daarom een risico.

De burgemeesters geven nadrukkelijk aan dat Sinterklaasfeesten in andere vormen mogelijk wel kunnen.

Zij vragen organisatoren daarom om creatief te zijn en bijvoorbeeld te denken aan virtuele, kleinschalige of doorstroomfeesten.

Het Sinterklaasfeest is immers een volks- en kinderfeest en daar mag zeker aandacht voor zijn. De beslissing geldt voor de hele regio Zuid-Limburg.