Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de concept Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 vrijgegeven voor inspraak en dit bekendgemaakt op overheid.nl.

Tijdens de inspraakperiode kunt u als ingezetene van de gemeente Sittard-Geleen of als belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal uw zienswijze met betrekking tot Verordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2021 kenbaar maken.

U kunt met ingang van 26 juli t/m 5 september 2021 (zes weken) uw zienswijze indienen.  Meer info op www.sittard-geleen.nl