Natuur en Milieufederatie Limburg werkt samen met IVN, IKL en provincie Limburg om in de komende 8 jaar minimaal 1 miljoen bomen te planten in de provincie.

Om ervoor te zorgen dat nieuw geplante, maar ook reeds aanwezige bomen, langjarig behouden blijven wil men een netwerk van boombeschermers oprichten: het Limburgs Boombeschermersgilde.

Op 17 november vindt een online inspiratiesessie plaats voor belangstellenden.

Wil je de inspiratiesessie volgen? Stuur dan een mailtje naar Grietje Lenstra via g.lenstra@nmflimburg.nl