Gedeputeerde Staten van Limburg maken hierbij bekend dat zij op 11 januari 2022 met het voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) ‘Inpassingsplan Maastricht Aachen Airport (proefdraaien)’ hebben ingestemd.

Met ingang van dinsdag 1 februari 2022 tot en met dinsdag 15 maart 2022 ligt het voorontwerp-inpassingsplan voor een ieder ter inzage.

Op de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) bestaat momenteel de mogelijkheid om (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de planologische regeling en milieuvergunning aanpassen. Verder lezen Bieos-omroep.nl