De jeugdorganisatie Veer zeen J0ngk heeft een oproep gedaan om aandacht te vragen voor een behoorlijk aantal ernstige incidenten die in Sittard-Geleen hebben plaatsgevonden en waarbij jonge vrouwen het slachtoffer waren.

Het gaat hier om situaties waarbij meisjes dan wel jonge vrouwen zijn lastig gevallen en/of zijn aangevallen door jongeren van het mannelijke geslacht.

Uit onderzoek van Veer zeen Jongk blijkt dat een kwart van de jonge, vrouwelijk inwoners zich onveilig voelt in de gemeente Sittard-Geleen.

GroenLinks heeft naar aanleiding van deze kwalijke zaak schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Zo wil GroenLinks weten of het college op de hoogte is van deze incidenten, of er sprake is van een toename en of de gemeente een strategie heeft uitgezet om het veiligheidsgevoel te verhogen.