Op Chemelot in Sittard-Geleen is vrijdagmiddag een incident gebeurd waarbij er een nog onbekend gas is vrijgekomen. De brandweer is in groten getale opgeroepen.

De bedrijfsbrandweer is bezig om de situatie onder controle te krijgen.

Hulpdiensten hebben opgeschaald naar Grip 1. Dat betekent dat de hulpdiensten samenwerken op de plek van het incident.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe gevaarlijk de situatie is.

Later meer. Bron L1