Stichting De Haamen en de Gemeente Beek hebben een huur- en exploitatieovereenkomst gesloten voor een periode van vijf jaar. Daarmee is de ontvlechting van Sportstichting Sittard-Geleen een feit en gaat De Haamen als zelfstandige stichting opereren.

Dat betekent dat zowel de stichting als de gemeente voortaan regie voeren op een gezonde exploitatie die ten goede komt aan het sport- en beweegaanbod voor zowel de breedtesport als gehandicaptensport. Ook de ambitie van De Haamen om zich te ontwikkelen tot paralympisch centrum in de regio gaat onverminderd door. Daarin wordt samengewerkt met Stichting Iedereen Kan Sporten en het Trainingscentrum Aangepast Sporten.

De ontvlechting leidt tevens tot een beter contact tussen Stichting De Haamen en verenigingen die van de accommodaties gebruikmaken. Voortaan zijn de lijnen kort. De onlangs aangestelde manager Stephan Thijssen is het aanspreekpunt voor alle vragen over sportprogramma’s en de faciliteiten die De Haamen aanbiedt.

Wethouder Ralph Diederen: “Er zijn belangrijke stappen gezet naar een zelfstandige stichting die niet alleen het beheer en de exploitatie van de accommodaties verzorgt, maar er ook voor zorgt dat er wordt samengewerkt en ambities worden verwezenlijkt. Daar wil ik Stichting De Haamen mee feliciteren. Als gemeente houden we toezicht, maar ik heb alle vertrouwen in het stichtingsbestuur.”