We krijgen op dit moment veel vragen van inwoners over de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen te helpen.
VluchtelingenWerk Nederland heeft hier sinds woensdag 2 maart 2022 een website voor gelanceerd: www.nederlandvoorvluchtelingen.nl

Veel mensen willen graag vrijwilligerswerk doen, een kamer aanbieden voor een vluchteling of spullen brengen. Allerlei hulporganisaties en overheidsinstanties zijn hier nu druk mee bezig. Op de website www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen” opent externe website www.nederlandvoorvluchtelingen.nl komen vraag en aanbod samen.
Daarnaast is op de website informatie te vinden over de opvang van Oekraïners.

Oekraïense vluchtelingen mogen, in tegenstelling tot andere vluchtelingen, zonder visum legaal in Nederland blijven. Het is daarom voor de meeste Oekraïners niet nodig om asiel aan te vragen. Maar ze hebben wel opvang en voorzieningen nodig. Het is nog niet duidelijk welke rechten en plichten Oekraïense vluchtelingen straks precies krijgen. Het organiseren van de opvang van Oekraïners is daarom op veel vlakken anders dan voor andere vluchtelingen. Overheidsinstanties en hulporganisaties maken de komende tijd afspraken over wie welke rol op zich neemt in deze nieuwe situatie.
Warm hart toedragen
Daarnaast kun je op de website laten horen dat je Oekraïense en andere vluchtelingen een warm hart toedraagt, door een poster te downloaden en op je raam te plakken.

www.vluchtelingenwerk.nl steun-oekraiense-vluchtelingen ,website van VluchtelingenWerk Nederland wordt iedere dag bijgewerkt met nieuwe informatie.