Op bedrijventerrein Holtum-Noord is grondig ‘constructief’ onderhoud gedaan.

Daarmee is de verkeersdoorstroming op de Holtum-Noordweg gewaarborgd, het bedrijventerrein Holtum-Noord toekomstbestendig gemaakt en kan het bedrijventerrein een bijdrage blijven leveren aan de economische bedrijvigheid in de regio.