Afgelopen 23 maart was de eerste wijkbijeenkomst (wijkatelier) in het Maaslandcentrum. Tijdens deze wijkbijeenkomst op 23 maart hebben we input verzameld van stakeholders en inwoners.

11 mei presenteerde Atelier Romain de ‘concept-Wijkatlas’ tijdens de beeldvormende raadsessie aan de raads- en burgerleden. Toen kwam onder andere de vraag om alle opmerkingen die gemaakt zijn 23 maart als bijlage toe te voegen aan definitieve Wijkaltas. Daar zorgen we natuurlijk voor.

Je kunt nog reageren op de ‘concept Wijkaltas tot en met zondag 22 mei. Dat kan via elsloo2030@gemeentestein.nl. Schrijf in de e-mail je opmerking en het paginanummer.

Wie wil kan ook de presentatie bekijken die Atelier Romain gaf (PDF, 2.9 MB) tijdens de beeldvormende raad 11 mei 2022.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 14 juni in het Maaslandcentrum in Elsloo. De bijeenkomst start om 19.00 uur (inloop 18.45 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

14 juni presenteren we onze ideeën over hoe we op weg gaan naar ‘Elsloo 2030’. Hier gaan we dan weer over in gesprek met elkaar. Aanmelden kan via elsloo2030@gemeentestein.nl. Vermeld in de e-mail je naam en met hoeveel personen je in totaal komt