Bij Maastricht Aachen Airport spannen we ons in om de hinder voor onze omgeving te beperken. Dit doen we onder andere door de meest lawaaiige vliegtuigen te ontmoedigen met hogere landingstarieven, bepaalde vliegtuigen niet meer toe te laten en vrachtvluchten tussen 6 en 7 indien mogelijk te weren.

 

Daarom nodigen we omwonenden die binnen de 56 Lden contour wonen uit voor een online vragenlijst én een ronde tafelgesprek.

 

Dit zijn de omwonenden die het dichtst bij de luchthaven wonen. Deze gesprekken vinden naar verwachting plaats van 5 tot en met 8 september.

De uitnodiging voor de online vragenlijst en de ronde tafelgesprekken valt binnenkort in de brievenbus.