Sinds 10 juli is het niet meer nodig om te reserveren indien u wilt deelnemen aan de eucharistieviering in uw kerk, aanmelden aan de deur is voldoende.

Reserveren moet wel als er meer dan honderd mensen worden verwacht.

De versoepeling wordt op nog meer punten doorgevoerd: er mag weer gezongen worden door een koortje bestaande uit enkele zangers, maar meezingen door de kerkgangers is nog steeds niet toegestaan. 

Ook mag er weer gedoopt worden, mét een maximaal aantal aanwezigen, en een beperking van contactmomenten door de priester.

Dus geen handoplegging, maar een hand boven het hoofd van de dopeling en het gebruik van een verlengde doopschelp.

Ook het vormsel kan, onder dezelfde beperkende voorwaarden, weer worden toegediend. 

Bij het uitreiken van de heilige communie moet de kerkgangers voldoende afstand houden en de priester dient vooral zijn handen goed te desinfecteren. 

Onze fotograaf Henk Helwig maakte de volgende foto in de St. Martinuskerk in Stein.