Guus van Engelshoven wordt per 1 juni 2022 de nieuwe conservator van Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen te Sittard. Museum De Domijnen verbindt de stad met de (kunst)wereld. Met een groeiende verankering in de regio van Sittard-Geleen daagt het museum het publiek uit om de wereld met nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid en creativiteit steeds opnieuw te ontdekken.

Over Guus van Engelshoven
Guus van Engelshoven (Maastricht, 1988) is momenteel nog projectleider bij het Bonnefanten en regiomakelaar bij het Mondriaan Fonds. Voorheen was hij onder meer werkzaam als curator bij kunstencentrum De Appel in Amsterdam en redacteur bij Marres in Maastricht. Hij schrijft regelmatig voor kunstblad Metropolis M en is bestuursvoorzitter van opera- en muziektheater Het Geluid en de Maastrichtse band YĪN YĪN.

De komende jaren wil ik een artistiek programma ontwikkelen dat rechtdoet aan het rijke verleden van het museum en haar belangwekkende collectie. Stevig geworteld in Sittard en de regio, maar met een internationale blik en uitstraling, gaan we de komende tijd de positie van het museum verder verstevigen en uitbreiden. Ik kijk er naar uit het energieke team van Museum De Domijnen te komen versterken!” aldus van Engelshoven.

Over Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen
Museum De Domijnen richt zich van oudsher op mondiale sociaal-maatschappelijke, politieke en ecologische discussies. Het museum laat zich hierin steeds opnieuw leiden door het discours van kunstenaars, de manier waarop zij de wereld uitspreken en verbeelden, ieder in hun eigen beeldtaal. Van Engelshoven zal voortborduren op dit gedachtegoed en aan de slag gaan met de internationale collectie hedendaagse kunst, met werken van o.a. Rineke Dijkstra, Erwin Olaf, Betye Saar, Berlinde de Bruyckere, Jimmie Durham, Mark Dion en Herman de Vries.