Eind mei 2020 werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye met het verzoek om een gesprek over grindwinning op Graetheide. L’Ortye zoekt een nieuwe locatie omdat men in Meers klaar is. Het plan van L’Ortye houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare zuidelijk van het dorp Graetheide 15 meter diep afgegraven wordt. Het ontgrinden duurt minstens 15 jaar. Het grind wordt ter plaatse gezeefd en verkleind in een grote installatie.

Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, dat dus 15 jaar deels ontoegankelijk is. Geluidshinder zal er in b.v. Guttecoven, Nattenhoven en Graetheide zeker zijn. Het grind wordt afgevoerd via de oprit van de A2 in Urmond of via de haven in Stein. Het gaat om ongeveer 5 vrachtwagens per uur (en 5 weer terug).

Verder lezen bericht website van BIEOS-OMROEP.NL onder nieuws.