Het Greun Beukske van ’t Gelaens kan vanaf nu worden besteld.

Onder leiding van eindredacteur Huub Clerkx hebben Roland Janssen, Marianne Paulissen, Anita Jetten, Edith Fokkens en Walter Buskens tweeënhalf jaar gewerkt aan het bijna 300 pagina’s dik boekwerk in handzaam formaat.

Er worden 5500 woorden behandeld.

De naam Greun Beukske van ’t Gelaens is afgeleid van het Groene boekje, een spellinggids voor het Nederlands.

SCHUG en MEG tekenen gezamenlijk voor de uitgave.
Bij deze stichtingen en Heemkundevereniging Geleen werd de roep om een spellinggids van het hedendaags “Gelaens” steeds sterker.

Vooral van de kant van dialectschrijvers, carnavalisten, liedjesschrijvers en andere geïnteresseerden in correct schrijven van het dialect.

Een exemplaar kost € 15,00,
bij voorinschrijving slechts € 13,50.

Bestellen kan via de intekenbon op www.schuggeleen.nl.
Intekenen kan tot 1 november.

Het Greun Beukske van ’t Gelaens wordt zaterdag 14 november gepresenteerd bij Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35a.