Grensarbeiders die sinds corona gedeeltelijk vanuit thuis werken krijgen eind deze maand te maken met veranderende regels op het vlak van sociale zekerheid. Daarvoor waarschuwen zowel de drie GrensInfoPunten in Maastricht, Aken-Eurode en Mönchengladbach als SD Worx, een internationaal bedrijf dat diensten rond human resources levert. De GrensInfoPunten constateren daarnaast dat er sinds corona een vergrote vraag is naar informatie over werken over de grens.

Daarom gaan de drie centra ook nauwer samenwerken. Bij SD Worx signaleren ze op basis van cijfers van de Belgische overheidsinstantie RIZIV dat er tussen 2019 en 2021 een duidelijke afname was van met name het aantal Vlaamse grenswerkers in Nederland. Van Belgisch- naar Nederlands Limburg toe bedroeg deze afname ongeveer 15%, en daalde daarmee tot ruim 15.000 personen. Omgekeerd was er echter sprake van een stijging van 6%. Op 30 juni 2021 werkten er ruim 2.000 Nederlands Limburgers in onze buurprovincie.

In het programma EuregioToer Radio van Streekomroep Bie Os spraken afgelopen donderdag coördinator Pascalle Pechholt van het GrensInfoPunt Maastricht Region en Yves Vanhees van SD Works België in Hasselt over deze thematiek. Hoe kan het dat het aantal Belgische grensarbeiders in Limburg gedaald is, wat verandert er binnenkort qua regelgeving, en is werken over de grens anno 2022 nog een lastige materie? Al deze vragen kwam in de uitzending aan bod. Het gesprek is tot en met aanstaande woensdag terug te horen via: www.bieos-omroep.nl/euregio-toer-radio-terugluisteren/

———————————-

Fotobijschrift: Kent werken over de grens anno 2022 nog veel belemmeringen? Archieffoto: Marcel Boreas